Tiếng Việt
Nền kinh tế tuần hoàn
Lamipak nhận thức được rằng để bảo vệ môi trường, cần đặt nhiều nỗ lực hơn cho sự bền vững. Lamipak đang tham gia vào phát triển bền vững thông qua “kinh tế tuần hoàn”, một hệ thống kinh tế được thiết kế để loại bỏ lãng phí bằng cách thực hiện vòng lặp, tái sử dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn.

Nếu “kinh tế tuần hoàn” có thể đạt được hoàn toàn không chỉ bởi Lamipak mà bởi tất cả các thực thể trong ngành, tất cả các sản phẩm sau khi sử dụng đều có thể được thu gom và đưa trở lại chu kỳ sản xuất. Nói cách khác, không có sản phẩm nào được sản xuất ra sẽ kết thúc sứ mệnh tại bãi rác, thay vào đó chúng sẽ được quay về hệ thống khép kín.
Liên minh bền vững
Lamipak biết rằng để tiến gần hơn tới mục tiêu đạt được một nền kinh tế tuần hoàn, đòi hỏi phải tìm kiếm và hợp tác với các đối tác trong ngành. Đó là lý do tại sao Lamipak trở thành Liên minh Đổi mới Công nghệ trong Ngành Tái chế Tài nguyên Bắt buộc. Bao bì và Môi trường Châu Âu (EUROPEN) như một phần của những nỗ lực liên tục để hợp tác với các đơn vị khác cũng theo đuổi tầm nhìn tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững hơn.
Tầm quan trọng của việc tham gia các liên minh này sẽ cho phép Lamipak điều chỉnh phù hợp hơn với các quy định của ngành, chính sách của chính phủ và cộng đồng. Ngoài ra, đây là một nền tảng có thể giúp xây dựng và thúc đẩy mức độ nhận thức lớn hơn về vấn đề này cũng như cách thức để trở thành một phần của hoạt động này. Cuối cùng và quan trọng hơn hết, bằng cách hợp tác với các